• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

Roofvogels en uilen horen niet in een kooi of volières en zouden niet op commando “kunstjes” moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “zo vrij als een vogel” zou naar onze mening ook voor roofvogels en uilen moeten gelden.

Volg deze link voor meer informatie en voor het tekenen van de petitie.

 

In 2019-2021 worden jaarlijks 8-10 Nederlandse nestjonge Rode Wouwen voorzien van een GPS-GSM logger (Ornitela, OrniTrack-25). In juni 2019 zijn er 2 in Drenthe, 3 in Overijssel, 2 in Gelderland en 3 in Limburg met zo’n zender uitgerust. Klik hier om de vogels te volgen. De kaart toont van de acht vogels die nog in leven zijn dagelijks één positie met een vertraging van 48 uur. Een vogel uit Limburg is inmiddels gestorven door een aanvaring met een Duitse windturbine en een vogel uit Overijssel stierf en wordt nog onderzocht (zie Takkeling 27-3). De gegevens worden o.a. gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Daarnaast zal de uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en in het verkeer, onder de loep worden genomen. Naast de zendervogels krijgen zoveel mogelijk jongen naast een metalen ring van het Vogeltrekstation aan de andere poot een gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie. Waarnemingen van gekleurringde Rode Wouwen kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn(at)live.nl.

Sinds 2010 komen Rode Wouwen in Nederland jaarlijks succesvol tot broeden en het aantal lijkt vanaf 2015 toe te nemen. De toename kan een gevolg zijn van 'overflow' uit nabije populaties in Duitsland of België, maar kunnen ook voortkomen uit 'eigen' reproductie van Nederlandse vogels. Om hier antwoord op te krijgen is er een project opgestart met het kleurringen en zenderen van jonge Rode Wouwen. Met het kleurringen van zoveel mogelijk jonge Rode Wouwen, en door een aantal met GPS-loggers uit te rusten, wordt tegelijkertijd ook informatie verzameld over terreingebruik, dispersie en migratie - met alle risico’s van dien - en vestiging als broedvogel. De vogels krijgen naast metalen VT ring een plastic gele kleurring met daarop twee letters in zwart. De codes zijn o.a. leesbaar op basis van foto's met telelenzen. Onlangs werd de eerste vogel al geïdentificeerd op basis van zo'n foto (zie onder). De waarnemingen van gekleurringde vogels kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn(at)live.nl. Je kunt hier de gezenderde vogels volgen.

Gekleurringde juveniele rode wouw geel AL uit de regio Zutphen 2019. Azewijn 10 augustus 2019. Copyright Robbie Nijman

Het project is een initiatief van onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Grauwe Kiekendief - Kenniscentum Akkervogels (GKA). Het project wordt onder andere gesponsord door de WRN. Lees meer over het project en de eerste resultaten op Nature Today.

Momenteel wordt er veel sterfte geconstateerd, onder andere onder Buizerds.Mogelijk is er sprake van vogelgriep, maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn. Het is belangrijk om de dode vogels te melden bij het DWHC. Het DWHC kan besluiten om de vogel op te halen voor onderzoek. Zie ook dit artikel.

Dode Buizerds van lokale origine gewenst.

Er is een groot Europees onderzoek opgestart naar het voorkomen van gif in de omgeving. Deze biomonitoring vergt de inzameling van spierweefsel en levers van toppredatoren (aan de top van de voedselpiramide). Dat materiaal wordt geanalyseerd op een hele serie stoffen, waaronder ook neonicotinoïdes. Van Buizerd zijn levers gewenst. Omdat het om lokaal opgelopen gifstoffen gaat, is het van groot belang dat uitsluitend lokale Buizerds worden gebruikt, dus de standvogels die er jaarrond zitten (de facto: onze broedvogels). Het heeft dus geen zin om ’s winters dode Buizerds te verzamelen waarvan de herkomst onbekend is. Het gaat om lokale broedvogels!

Wie heeft er nog Buizerds in de vriezer liggen waarvan met zekerheid bekend is dat het een lokale broedvogel was? En voor wie op een later tijdstip een lokale broedvogel vindt, neem dan contact op met mij (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of beter nog, met de Nederlandse projectleider: René Dekker, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Met de laatste kun je ook afspraken maken over het verzenden naar een antwoordnummer (alleen op maandag of dinsdag versturen, opdat er geen kadavers ergens een weekend liggen te stinken).

Voor meer informatie over het project: http://erbfacility.eu/).