• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

De Sperwer is één van de algemeenste roofvogels van Nederland. Toch gaat het niet goed met de “mussenvalk”: sinds de eeuwwisseling gaat het bergafwaarts met de soort (Sovon). Wat is er aan de hand? Is het de toename van nestpredatie, een afname van de levensverwachting van broedvogels, verandering in leefomgeving, of een combinatie hiervan? Onderzoek naar de reproductie en overleving van roofvogels – ook van de algemene soorten – is belangrijk omdat ze een graadmeter voor biodiversiteit en natuurwaarden zijn.

Dé manier om daarachter te komen is onderzoek op grote schaal. Het lopende sperweronderzoek in de provincie Groningen (zie jaarlijkse verslagen in de Takkeling) is een uitgelezen kans om met nieuwe digitale middelen gedetailleerde data te verzamelen om zo nieuwe onderzoeksvragen te beantwoorden. In 2022 gaat een nieuw project van start, "De Sperwer bekeken door de digitale lens: overleving en voortplanting", gecoördineerd door Johan Bos onder de vleugels van de Werkgroep Roofvogels Nederland. We zijn verheugd dat de Stichting Bettie Wiegman Fonds dit project financieel ondersteunt. Met behulp van cameravallen worden een groot deel van de nesten gemonitord op mislukkingsoorzaken. Bovendien worden deze digitale hulpmiddelen ook gebruikt om individuele herkenning van de broedvogels te faciliteren.

Contact: Johan Bos (ioan.bos(at)gmail.com)