• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Roofvogels in Nederland

Door de grote afwisseling van landschappen telt Nederland veel roofvogels. In 2017 broedde in Nederland vijftien roofvogelsoorten, namelijk Havik, Sperwer, Buizerd, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Steppekiekendief, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Zeearend en Visarend. De Steppekiekendief broedde in 2017 voor het eerst in Nederland. De trends en broedresultaten van deze vogels worden jaarlijks in ons tijdschrift De Takkeling beschreven. Naast vijftien soorten die hier broeden (in 2017) worden vier soorten jaarlijks waargenomen. Als regelmatige wintergast en doortrekker komen Smelleken en Ruigpootbuizerd voor. De Roodpootvalk is een doortrekker. De Slangenarend overzomert jaarlijks in het Fochteloerveen. Daarnaast worden we regelmatig verrast door dwaalgasten zoals de Grijze wouw en groepen Vale gieren.

Roofvogels kun je in alle landschappen waarnemen, maar de verschillende soorten hebben wel een duidelijke voorkeur voor een type landschap. De Havik bijvoorbeeld leeft vooral in het bos terwijl een Torenvalk de voorkeur geeft aan het boerenland. Dit betekent niet dat je deze vogels niet op andere plekken kunt aantreffen. Haviken worden bijvoorbeeld ook in moerasgebieden, weilanden en dorpen waargenomen. Vogels op trek kun je bijna overal tegenkomen, ook boven dorpen en steden. Zo heb ik (de webmaster) dit voorjaar (2017) twee keer een Visarend laag over mijn huis midden in Oegstgeest strak naar het noorden zien vliegen.