• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Bedreigingen - Bosbeheer

De gedragscode bosbeheer is erop gericht dat werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat er geen overtreding plaatsvindt van de verboden van de Flora- en faunawet. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen vellingswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter vanaf een nestboom waarin een roofvogel broedt. Helaas komen er via veldwaarnemers veel meldingen binnen van grootschalige bos- en andere werkzaamheden waarbij de regels worden genegeerd of zodanig soepel geïnterpreteerd dat het werk hoe dan ook voortgang kan vinden. Ook pal naast nesten, en ook als nestomgevingen worden vernield.

De gedragscode bosbeheer geldt voor het uitvoeren van regulier bosbeheer. Dit betreft ingrepen waarbij het leefomgeving (in principe) behouden blijft. Voor kaalkap die is gericht op omvorming naar een andere functie ('ruimtelijke ontwikkeling') is een ontheffing nodig.

De gedragscode bosbeheer bestaat uit twee delen: de gedragscode en het goedkeuringsbesluit. Klik om te downloaden. Het verhaal van Hanneke Sevink over de gedragscode bosbeheer is ook een aanrader.