• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Zwarte wouw

 

 

Engelse naam: Black Kite
Duitse naam: Schwarzmilan
Franse naam: Milan noir
 
Grootte: 45-60 cm
Spanwijdte: 135-155 cm
Voedsel: Is niet erg kieskeurig. Eet graag vis. Vangt daarnaast reptielen, kleine zoogdieren en vogels. Eet ook graag aas.
Broedduur: 34 dagen
Nestjongfase: 42 dagen


Een zwarte wouw is een roofvogel met een donker verenkleed, lange vleugels en een zwak gevorkte staart. Heeft een duidelijke lichte baan over de bovenvleugels. Heeft ook een lichte kop. Heeft een voorkeur voor bossen met veel water in de buurt; meren, hoogveen, rivieren of andere wetlands. Komt echter voor in een grote verscheidenheid aan landschappen, waaronder bossen en steden. Buiten het broedseizoen wordt de soort vaak gezien rond meren en rivieren.

Nest wordt meestal in een boom aan de rand van bosschage gebouwd, maar ook in alleenstaande bomen, op rotsrichels en in hoogspanningsmasten. Broedt vanaf midden april. In Nederland zijn de afgelopen jaren regelmatig broedpogingen ondernomen, in Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. In 2009 en 2010 vond een succesvolle broedpoging plaats in Limburg.

Komt in Europa vooral voor in Duitsland, Zwisterland, Frankrijk, Spanje en Rusland. In de wereld de meest voorkomende roofvogel. Heeft in Europa te lijden van de veranderde landbouwpraktijken. De zwarte wouw is een trekvogel. Overwintert in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Tijdens de trek in voorjaar en najaar komen in Nederland enkele tientallen tot honderden vogels over.