• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Buizerd
Foto: Karel Bryssinck
Engelse naam: Common Buzzard
Duitse naam: Mäusebussard
Franse naam: Buse variable
Grootte: 51-57 cm
Spanwijdte: 113-128 cm
Voedsel: Knaagdieren, jonge vogels, aas, regenwormen en insekten
Broedduur: 37 dagen
Nestjongfase: 42 dagen
Geluid Komt binnenkort

 

De buizerd is zeer variabel gekleurd, van donkerbruin tot bijna wit. De kleurvariatie heeft een genetische basis maar er is nog weinig bekend over de gevolgen van de kleurvariatie: Wellicht is een licht verenkleed in een bepaald habitat voordelig. Tot het voorjaar van 2017 loopt en project waarin dit soort vragen worden geadresseerd. Je kunt een bijdrage leveren door de kleur van waargenomen buizerds door te geven. Volg deze link voor meer informatie. Een buizerd is een middelgrote roofvogel en heeft een stevig postuur. Het is zinvol om vertrouwd te raken met alle variaties in verenkleed van de buizerd. Andere enigszins gelijkende soorten zoals wespendief en ruigpootbuizerd worden dan eerst opgemerkt als ‘iets anders’.  De buizerd is duidelijk te herkennen aan het geluid, een katachtig miauwen.

De figuur laat het totaal aantal ingevoerde waarnemingen per maand tussen 2004 en 2011 (Bron: waarneming.nl). Je kunt zien dat het aantal buizerds in de winter hoger is dan in de zomermaanden. De piek in oktober komt waarschijnlijk door doortrekkende exemplaren. De buizerd is in Nederland de meest voorkomende roofvogelsoort met duizenden paren. Komt vrijwel in heel Nederland voor. Hetzelfde geldt voor Europa. Buizerds hebben een voorkeur voor afwisselende landschappen, met bomen/bosjes en open stukken. Komt ook voor in dichte bossen, maar dan zijn de dichtheden laag. Nederlandse buizerds zijn grotendeels standvogels en dus jaarrond aanwezig. In augustus-november komen hier overwinteraars uit Scandinavië en Duitsland bij. Gebruiken bij de trek veelal warme opstijgende lucht (thermiek). De voorjaarstrek valt vooral in maart-april.

(Foto: Karel Bryssinck) De buizerd is een veelzijdige jager. Ze jagen op zoogdieren (jonge konijnen, muizen, mollen etc.), regenwormen, insecten, amfibieën, reptielen en vogels. In de winter en het voorjaar vormt aas een belangrijke voedselbron. De buizerd gebruikt vaak paaltjes of bomen als uitkijkpost. Ze bidden ook maar minder vaak dan ruigpootbuizerds. Ze jagen ook vaak langs snelwegen, waarschijnlijk omdat daar veel muizen zitten maar ook eten ze van doodgereden dieren. Niet zelden worden buizerds zelf ook verkeersslachtoffer.

(Foto: Karel Bryssinck) Tijdens de vogeltrek of in gunstige omstandigheden zijn soms meerdere buizerds samen te zien in dezelfde thermiekbel. Dit levert spectaculaire waarnemingen op.

De buizerd broedt vooral in bomen, maar incidenteel ook op de grond. Broedt vanaf april/mei. Gebruikt vaak het zelfde nest meerdere jaren.

Tijdens het broedseizoen komt het voor dat buizerds hun nest verdedigen tegen voorbijgangers. Vooral joggers lijken hiervan het slachtoffer. Er is nog veel onbekend over dit agressieve gedrag. Om meer inzicht te krijgen in dit gedrag is het belangrijk dat incidenten worden gemeld. Klik hier voor meer informatie.