• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

Dode Buizerds van lokale origine gewenst.

Er is een groot Europees onderzoek opgestart naar het voorkomen van gif in de omgeving. Deze biomonitoring vergt de inzameling van spierweefsel en levers van toppredatoren (aan de top van de voedselpiramide). Dat materiaal wordt geanalyseerd op een hele serie stoffen, waaronder ook neonicotinoïdes. Van Buizerd zijn levers gewenst. Omdat het om lokaal opgelopen gifstoffen gaat, is het van groot belang dat uitsluitend lokale Buizerds worden gebruikt, dus de standvogels die er jaarrond zitten (de facto: onze broedvogels). Het heeft dus geen zin om ’s winters dode Buizerds te verzamelen waarvan de herkomst onbekend is. Het gaat om lokale broedvogels!

Wie heeft er nog Buizerds in de vriezer liggen waarvan met zekerheid bekend is dat het een lokale broedvogel was? En voor wie op een later tijdstip een lokale broedvogel vindt, neem dan contact op met mij (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of beter nog, met de Nederlandse projectleider: René Dekker, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Met de laatste kun je ook afspraken maken over het verzenden naar een antwoordnummer (alleen op maandag of dinsdag versturen, opdat er geen kadavers ergens een weekend liggen te stinken).

Voor meer informatie over het project: http://erbfacility.eu/).

De website is vernieuwd. De software van de oude site was verouderd. Hierdoor kon de website eenvoudig worden gehackt. Deze nieuwe site kan weer een aantal jaren veilig draaien. Onderaan de website staat een link naar ons youtube-kanaal. Hierin zetten we leuke/belangrijke filmpjes overzichtelijk bij elkaar. Als iemand een of meerdere filmpjes beschikbaar wil stellen, dan hoor ik (André van Roon, webmaster) dat graag. Ik denk onder andere aan filmpjes die een impressie geven van veldwerk/vogelonderzoek. Daarnaast zouden instructie-video's heel handig zijn (klimmen, ringen, wegen, et cetera). De Facebook-knop werkt inmiddels ook.

 

Lions Club Hilversum heeft tot doel hulp en bijdragen te leveren daar in de samenleving waar dat nodig is, met de nadruk op lokale doelen. Dit jaar behoort de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken tot een van de drie gelukkige partijen die een financiële bijdrage mogen ontvangen. De andere twee zijn Stichting Leergeld en Hospice Kajan.

Het thema dat afgelopen jaar door Mark Eising, President van Lions Club Hilversum, is gekozen en in 2017/2018 centraal stond bij de Lions Club is (Vogel)vlucht. Het betreft de vlucht van zowel mensen, met name de actuele schrijnende situatie rond de vluchtelingencrisis in Europa, als van vogels met hun fascinerende migratie (vlucht) van honderden miljoenen vogels die zich elk jaar opnieuw voltrekt.

 In het kader van dit thema heeft de Roofvogelwerkgroep een lezing bij de Lionsclub gegeven.

Maandag 25 juni jl. vond de feestelijke uitreiking plaats in ‘s-Graveland. President Mark Eising, een bekend lid van onze vogelwerkgroep, verraste Harry de Rooij en Hanneke Sevink die namens de Vogelwerkgroep de bijdrage in ontvangst mochten nemen. Maar liefst 2500 euro!!

Het geld zal worden besteed aan het DNA onderzoek van Boomvalken, een soort die ook in ons gebied sterk onder druk staat. Om te beginnen is aan de hand van het DNA de sekse van de vogel te bepalen, die dan gekoppeld kan worden aan biometrie (zoals vleugellengte en pootdikte) en aan bijvoorbeeld het verenkleed. Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in de genetische variatie en verwantschap onder de boomvalken.

LIONS CLUB HILVERSUM, hartelijk dank voor deze genereuze bijdrage!!

 

 

 

Om de zoveel jaar verkondigen duivenhouders dat roofvogels de pan uitswingen. En dat ze verantwoordelijk zijn voor massale sterfte onder postduiven. Nieuw is: roofvogels krijgen nu ook de schuld dat het aantal postduivenhouders de afgelopen 15 jaar is gekelderd. De werkelijkheid zit echter anders in elkaar. Lees hier over de postduif en zijn belagers.

 

Rode wouwen nu in aantocht vanuit de overwinteringsgebieden en zijn deels al aangekomen. De aangekomen vogels bezetten in alle gevallen meteen hun territorium, dus locaties waar gedurende meerdere dagen vogels worden gezien zijn direct verdacht. Gezien het feit dat er in Nederland in 2015 niet minder dan 8 bezette nesten zijn gevonden is de verwachting dat er in 2016 meerdere paren zullen gaan vestigen. Opletten dus! Zie ook de ‘wouwenfacebookpagina’, met o.a. informatie over de migratie van 5 met GPS-loggers uitgeruste rode wouwen uit Oost-België.