• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

Dode Buizerds van lokale origine gewenst.

Er is een groot Europees onderzoek opgestart naar het voorkomen van gif in de omgeving. Deze biomonitoring vergt de inzameling van spierweefsel en levers van toppredatoren (aan de top van de voedselpiramide). Dat materiaal wordt geanalyseerd op een hele serie stoffen, waaronder ook neonicotinoïdes. Van Buizerd zijn levers gewenst. Omdat het om lokaal opgelopen gifstoffen gaat, is het van groot belang dat uitsluitend lokale Buizerds worden gebruikt, dus de standvogels die er jaarrond zitten (de facto: onze broedvogels). Het heeft dus geen zin om ’s winters dode Buizerds te verzamelen waarvan de herkomst onbekend is. Het gaat om lokale broedvogels!

Wie heeft er nog Buizerds in de vriezer liggen waarvan met zekerheid bekend is dat het een lokale broedvogel was? En voor wie op een later tijdstip een lokale broedvogel vindt, neem dan contact op met mij (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of beter nog, met de Nederlandse projectleider: René Dekker, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Met de laatste kun je ook afspraken maken over het verzenden naar een antwoordnummer (alleen op maandag of dinsdag versturen, opdat er geen kadavers ergens een weekend liggen te stinken).

Voor meer informatie over het project: http://erbfacility.eu/).