• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Sperwer

De figuur laar het aantal ingevoerde waarnemingen in de afgelopen jaren zien (Bron: waarneming.nl). Het aantal broedparen is in de afgelopen decennia sterk toegenomen, onder andere door de afname van het gebruik van schadelijke stoffen in o.a. de landbouw. Sperwers zijn gevoelig voor strenge winters. Er broeden ongeveer 4000-5000 paar in Nederland. De sperwer komt verder in bijna heel Europa voor. Nederlandse vogels zijn jaarrond aanwezig. Sperwers in Noord- en Oost-Europa zijn (deels) trekvogels en overwinteren in West- en Zuid-Europa. Houdt van gebieden waar bossen en open gebieden elkaar afwisselen. Oorspronkelijk broedde de soort in naaldbossen. Broedt tegenwoordig echter ook in gemengde bossen, loofbossen en in een stedelijke omgeving. In de winter wordt vaker het stedelijk gebied opgezocht. Is ook waar te nemen in tuinen. Hier komen zangvogels af op het door mensen aangeboden voer.