• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

Eef Arnolds, bekend paddenstoelendeskundige, heeft de waanzin van de plannen rond Nederlands bos in bijgaande documenten haarfijn uit de doeken gedaan (link naar document 1 ; link naar document 2 ; link naar document 3). Zijn analyse sluit naadloos op Robs analyse van bosbeheer, en wat dat betekent voor roofvogels, zoals gepubliceerd in De Takkeling 28(2020): 200-270 (Link naar artikel).

Bosliefhebbers uit heel Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Bos- en bomenbescherming. Zij pleiten voor intrekking van deze rampzalige nota (zie bijgaande bescheiden). De stichting heeft een petitie opgesteld tegen het kappen van bossen: https://beternatuurbeleid.petities.nl/.

Iedereen ergert zich aan de nietsontziende houtkap in bossen. Maar wat betekent het voor de roofvogels die er broeden? Bijgaand verhaal laat zien dat het dramatisch uitwerkt op aantallen en broedsucces. De huidige houtkap is een vernietiging van leefgemeenschappen, en roofvogels zijn daar - onder meer - de dupe van.

Link naar artikel.

Erratum: Figuur 6 in het verhaal moet worden vervangen door onderstaande figuur.

Momenteel wordt er veel sterfte geconstateerd, onder andere onder Buizerds.Mogelijk is er sprake van vogelgriep, maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn. Het is belangrijk om de dode vogels te melden bij het DWHC. Het DWHC kan besluiten om de vogel op te halen voor onderzoek. Zie ook dit artikel.

In 2019-2021 worden jaarlijks 8-10 Nederlandse nestjonge Rode Wouwen voorzien van een GPS-GSM logger (Ornitela, OrniTrack-25). In juni 2019 zijn er 2 in Drenthe, 3 in Overijssel, 2 in Gelderland en 3 in Limburg met zo’n zender uitgerust. Klik hier om de vogels te volgen. De kaart toont van de acht vogels die nog in leven zijn dagelijks één positie met een vertraging van 48 uur. Een vogel uit Limburg is inmiddels gestorven door een aanvaring met een Duitse windturbine en een vogel uit Overijssel stierf en wordt nog onderzocht (zie Takkeling 27-3). De gegevens worden o.a. gebruikt om de patronen van terreingebruik, dispersie en migratie in kaart te brengen. Daarnaast zal de uitval als gevolg van onnatuurlijke sterfte, waaronder afschot, vergiftiging, en aanvaringen met hoogspanningskabels, windturbines en in het verkeer, onder de loep worden genomen. Naast de zendervogels krijgen zoveel mogelijk jongen naast een metalen ring van het Vogeltrekstation aan de andere poot een gele ring met twee-letterige zwarte inscriptie. Waarnemingen van gekleurringde Rode Wouwen kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn(at)live.nl.

Sinds 2010 komen Rode Wouwen in Nederland jaarlijks succesvol tot broeden en het aantal lijkt vanaf 2015 toe te nemen. De toename kan een gevolg zijn van 'overflow' uit nabije populaties in Duitsland of België, maar kunnen ook voortkomen uit 'eigen' reproductie van Nederlandse vogels. Om hier antwoord op te krijgen is er een project opgestart met het kleurringen en zenderen van jonge Rode Wouwen. Met het kleurringen van zoveel mogelijk jonge Rode Wouwen, en door een aantal met GPS-loggers uit te rusten, wordt tegelijkertijd ook informatie verzameld over terreingebruik, dispersie en migratie - met alle risico’s van dien - en vestiging als broedvogel. De vogels krijgen naast metalen VT ring een plastic gele kleurring met daarop twee letters in zwart. De codes zijn o.a. leesbaar op basis van foto's met telelenzen. Onlangs werd de eerste vogel al geïdentificeerd op basis van zo'n foto (zie onder). De waarnemingen van gekleurringde vogels kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn(at)live.nl. Je kunt hier de gezenderde vogels volgen.

Gekleurringde juveniele rode wouw geel AL uit de regio Zutphen 2019. Azewijn 10 augustus 2019. Copyright Robbie Nijman

Het project is een initiatief van onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Grauwe Kiekendief - Kenniscentum Akkervogels (GKA). Het project wordt onder andere gesponsord door de WRN. Lees meer over het project en de eerste resultaten op Nature Today.