• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Nieuws / Blog
Nieuws-tips of een blog (verhaaltje) kun je mailen naar avanroon@ymail.com

Momenteel wordt er veel sterfte geconstateerd, onder andere onder Buizerds.Mogelijk is er sprake van vogelgriep, maar er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn. Het is belangrijk om de dode vogels te melden bij het DWHC. Het DWHC kan besluiten om de vogel op te halen voor onderzoek. Zie ook dit artikel.

Sinds 2010 komen Rode Wouwen in Nederland jaarlijks succesvol tot broeden en het aantal lijkt vanaf 2015 toe te nemen. De toename kan een gevolg zijn van 'overflow' uit nabije populaties in Duitsland of België, maar kunnen ook voortkomen uit 'eigen' reproductie van Nederlandse vogels. Om hier antwoord op te krijgen is er een project opgestart met het kleurringen en zenderen van jonge Rode Wouwen. Met het kleurringen van zoveel mogelijk jonge Rode Wouwen, en door een aantal met GPS-loggers uit te rusten, wordt tegelijkertijd ook informatie verzameld over terreingebruik, dispersie en migratie - met alle risico’s van dien - en vestiging als broedvogel. De vogels krijgen naast metalen VT ring een plastic gele kleurring met daarop twee letters in zwart. De codes zijn o.a. leesbaar op basis van foto's met telelenzen. Onlangs werd de eerste vogel al geïdentificeerd op basis van zo'n foto (zie onder). De waarnemingen van gekleurringde vogels kunnen worden gestuurd naar stefvanrijn(at)live.nl. Je kunt hier de gezenderde vogels volgen.

Gekleurringde juveniele rode wouw geel AL uit de regio Zutphen 2019. Azewijn 10 augustus 2019. Copyright Robbie Nijman

Het project is een initiatief van onderzoekers Stef van Rijn en Willem van Manen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Grauwe Kiekendief - Kenniscentum Akkervogels (GKA). Het project wordt onder andere gesponsord door de WRN. Lees meer over het project en de eerste resultaten op Nature Today.

Lions Club Hilversum heeft tot doel hulp en bijdragen te leveren daar in de samenleving waar dat nodig is, met de nadruk op lokale doelen. Dit jaar behoort de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken tot een van de drie gelukkige partijen die een financiële bijdrage mogen ontvangen. De andere twee zijn Stichting Leergeld en Hospice Kajan.

Het thema dat afgelopen jaar door Mark Eising, President van Lions Club Hilversum, is gekozen en in 2017/2018 centraal stond bij de Lions Club is (Vogel)vlucht. Het betreft de vlucht van zowel mensen, met name de actuele schrijnende situatie rond de vluchtelingencrisis in Europa, als van vogels met hun fascinerende migratie (vlucht) van honderden miljoenen vogels die zich elk jaar opnieuw voltrekt.

 In het kader van dit thema heeft de Roofvogelwerkgroep een lezing bij de Lionsclub gegeven.

Maandag 25 juni jl. vond de feestelijke uitreiking plaats in ‘s-Graveland. President Mark Eising, een bekend lid van onze vogelwerkgroep, verraste Harry de Rooij en Hanneke Sevink die namens de Vogelwerkgroep de bijdrage in ontvangst mochten nemen. Maar liefst 2500 euro!!

Het geld zal worden besteed aan het DNA onderzoek van Boomvalken, een soort die ook in ons gebied sterk onder druk staat. Om te beginnen is aan de hand van het DNA de sekse van de vogel te bepalen, die dan gekoppeld kan worden aan biometrie (zoals vleugellengte en pootdikte) en aan bijvoorbeeld het verenkleed. Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in de genetische variatie en verwantschap onder de boomvalken.

LIONS CLUB HILVERSUM, hartelijk dank voor deze genereuze bijdrage!!

 

 

 

Dode Buizerds van lokale origine gewenst.

Er is een groot Europees onderzoek opgestart naar het voorkomen van gif in de omgeving. Deze biomonitoring vergt de inzameling van spierweefsel en levers van toppredatoren (aan de top van de voedselpiramide). Dat materiaal wordt geanalyseerd op een hele serie stoffen, waaronder ook neonicotinoïdes. Van Buizerd zijn levers gewenst. Omdat het om lokaal opgelopen gifstoffen gaat, is het van groot belang dat uitsluitend lokale Buizerds worden gebruikt, dus de standvogels die er jaarrond zitten (de facto: onze broedvogels). Het heeft dus geen zin om ’s winters dode Buizerds te verzamelen waarvan de herkomst onbekend is. Het gaat om lokale broedvogels!

Wie heeft er nog Buizerds in de vriezer liggen waarvan met zekerheid bekend is dat het een lokale broedvogel was? En voor wie op een later tijdstip een lokale broedvogel vindt, neem dan contact op met mij (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of beter nog, met de Nederlandse projectleider: René Dekker, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Met de laatste kun je ook afspraken maken over het verzenden naar een antwoordnummer (alleen op maandag of dinsdag versturen, opdat er geen kadavers ergens een weekend liggen te stinken).

Voor meer informatie over het project: http://erbfacility.eu/).

Om de zoveel jaar verkondigen duivenhouders dat roofvogels de pan uitswingen. En dat ze verantwoordelijk zijn voor massale sterfte onder postduiven. Nieuw is: roofvogels krijgen nu ook de schuld dat het aantal postduivenhouders de afgelopen 15 jaar is gekelderd. De werkelijkheid zit echter anders in elkaar. Lees hier over de postduif en zijn belagers.