• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Steppekiekendief
Engelse naam: Pallid harrier (foto: P. Lindenburg)
Duitse naam: Steppenweihe
Franse naam: Busard pâle
Grootte: 40-50 cm
Spanwijdte: 99-117 cm
Voedsel: Vooral kleine knaagdieren, afhankelijk van wat er lokaal voorkomt. In jaren met minder knaagdieren ook veel vogels. Soms reptielen en insecten.


Komt qua vorm en grootte veel overeen met de grauwe kiekendief. Vrouwtje is net als grauwe en blauwe kiekendief bruin met witte stuit en is lastig van grauwe en blauwe kiekendief te onderscheiden. Het mannetje is wel duidelijk te onderscheiden van de andere kiekendieven. Is namelijk zeer licht van kleur (grijs-wit) en heeft een zwarte wig aan de vleugelpunten.

Vogel van open en droge steppen. Echter ook in andere open gebieden en graanvelden. Broedt net als de andere kiekendieven op de grond. Jaagt in een lage zoekvlucht. In Europa vooral in Rusland. Verspreiding loopt hierbij door in oostelijke richting.

De soort wordt redelijk vaak ver ten westen van het broedgebied waargenomen. Waarnemingen komen uit Zweden, Denemarken en ook Nederland. In Nederland zijn worden steeds vaker overzomerende (en soms overwinterende) steppekiekendieven waargenomen. In 2017 heeft een paartje succesvol gebroed op een Groningse akker. Duidelijke trekvogel die overwintert in India en in Afrika ten zuiden van de Sahara en oostelijk van het Tsjaad Meer.