• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Voorlichting
WRN geeft voorlichting middels lezingen, lessen aan schoolkinderen, artikelen, etc.
Bescherming
De WRN treedt op tegen vervolging, roofvogelhouderij en shows.
Onderzoek
WRN doet ecologisch onderzoek naar roofvogels in Nederland en publiceert vooral in De Takkeling
/Landelijke dag (20-02-2021)
Jaarlijks wordt door de WRN een Landelijke Roofvogeldag georganiseerd met lezingen, films, allerlei vormen van voorlichting en muziek.
/Welke vogel heb ik gezien
Heb je een roofvogel gezien maar je weet niet welke het is? Soms kunnen wij helpen!
/Aangevallen door roofvogel
Bijna altijd gaat het om een buizerd. Wij zijn geïnteresseerd in wat er precies is gebeurd.

Winter

Veel buizerds
Veel buizerds
De Nederlandse buizerds zijn grotendeels standvogel. In het najaar komen grote aantallen buizerds uit Noordwest Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden in Nederland overwinteren. (foto Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Ruigpoten!
Ruigpoten!
Blauwe Kiekendief achtervolgt ruigpootbuizerd. De blauwe kiekendief is als broedvogel bijna uit Nederland verdwenen. De winterpopulatie bestaat grotendeels uit Scandinavische vogels. De ruigpootbuizerd is een zeldzame maar regelmatige wintergast (Foto: Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Witte buizerd
Witte buizerd
Het verenkleed van buizerds varieert individueel van zeer donker tot zeer lichte vormen. Nagenoeg witte exemplaren (zoals op de foto) komen ook voor. Omdat er in de winter in Nederland veel meer buizerds zijn, worden er ook meer lichte buizerds waargenomen. Er is nog veel onderzoek nodig naar de geografische verschillen in verenkleed en de functie ervan (Foto: Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Sperwer in de tuin
Sperwer in de tuin
De sperwer jaagt jaarrond in de bebouwde kom. In de winter maakt de sperwer dankbaar gebruik van de vele voedertafels in dorpen en steden.