• Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Voorlichting
WRN geeft voorlichting middels lezingen, lessen aan schoolkinderen, artikelen, etc.
Bescherming
De WRN treedt op tegen vervolging, roofvogelhouderij en shows.
Onderzoek
WRN doet ecologisch onderzoek naar roofvogels in Nederland en publiceert vooral in De Takkeling
/Landelijke dag (19-02-2022)
Vanwege Covid-19 gaat De Landelijke dag in 2021 niet door. In 2022 wordt er weer een Landelijke Roofvogeldag georganiseerd met lezingen, films, allerlei vormen van voorlichting en muziek.
/Ring gevonden. Ring/kleurmerk afgelezen. Dode/gewonde vogel. Verstoring
Geef de informatie door aan de juiste instantie / persoon
/Welke vogel heb ik gezien
Heb je een roofvogel gezien maar je weet niet welke het is? Soms kunnen wij helpen!
/Aangevallen door roofvogel
Bijna altijd gaat het om een buizerd. Wij zijn geïnteresseerd in wat er precies is gebeurd.

Zomer

Jonge buizerds
Jonge buizerds
De Nederlandse Buizerds zijn grotendeels standvogel. Het is de algemeenste roofvogel in Nederland. De Buizerd is een opvallende roofvogel omdat ze vaak en langdurig zweven en daarbij veel roepen. Op de foto twee jonge Buizerds op een hele warme dag (foto Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Haviken ringen
Haviken ringen
Onze werkgroepleden doen onderzoek naar roofvogels. Hierbij hoort onder andere het ringen van jonge vogels. Op de foto haalt Dick de Graaf een Havikjong uit het nest om te worden geringd (foto Rob Schoemaker, http://www.robschoemakernatuurfotografie.nl).
Boomvalken
Boomvalken
De Boomvalk is een echte zomervogel. Ze arriveren pas in april en starten laat met broeden. Ze jagen op vogels en insecten. De insecten worden vaak in de lucht opgegeten. Het tijdens de bruidsvlucht van mieren (vliegende mieren) altijd de moeite waard om te kijken of er ook Boomvalken tussen vliegen. Ze lijken dan op grote Gierzwaluwen. (Foto: Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Jonge torenvalken
Jonge torenvalken
Torenvalken zijn echte muizeneters (>90% van het dieet). Ze zijn opvallend door hun biddende jaagwijze (vaak boven de wegberm). Torenvalken broeden veel in nestkasten. In de nestkast op de foto zitten vier grote jongen: een indicatie dat er veel muizen zijn (Foto: Wim van Yperen, www.kiekjesdief.nl).
Wespendief
Wespendief
De Wespendief is een echte zomervogel. Ze overwinteren in West- en Centraal-Afrika. Ze komen bij ons laat aan (april-mei) en beginnen laat met broeden. Het is doorgaans een onopvallende roofvogel die vanaf bomen in randen van open plekken in het bos vliegende wespen volgt teneinde het wespennest te ontdekken. De nesten worden uitgegraven en de (wespenlarven in de) raten worden gegeten. (Foto: Aaldrik Pot).