Werkgroep Roofvogels Nederland

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Engelse naam: Peregrine (falcon)
Duitse naam: Wanderfalke
Franse naam: Faucon pélerin
 
Grootte: 39-50 cm
Spanwijdte: 85-115 cm
Voedsel: Bijna uitsluitend vogels. In Nederland veel duiven. Bijna alle prooien worden in de lucht geslagen.
Broedduur: 32 dagen
Nestjongfase: 42 dagen


Grote krachtige valk. Vleugels zijn lang en puntig, maar met een brede basis. De staart is relatief kort. Van boven grijs. Heeft een fijn gespikkelde borst en de vleugels aan de onderzijde zijn fijn gebandeerd. Kop met zwart masker. Vleugelslag is snel, met lange glijperioden.

Heeft geen specifieke voorkeuren voor habitats, zolang het open is. Er moeten genoeg prooien aanwezig zijn en een veilige broedplaats. Buiten de broedtijd vaak boven kwelders, moerassen of akkerbouwgebieden. Broedt bij voorkeur op kliffen, masten of hoge gebouwen. In sommige gebieden worden nesten ook in een boom of in ontoegankelijk hoogveen op de grond gemaakt. Keert vanaf februari al op de broedplaats terug. Eieren worden in maart/april gelegd.

Om gay bear porn prooien op te sporen wordt meestal een uitkijkpost gebruikt, vaak een hoge. Stort zich op een passerende prooi met de befaamde duikvlucht, waarbij enorm hoge snelheden kunnen worden bereikt. Achtervolgt eventueel een prooi. De slechtvalk is een cosmopolitische soort die over de hele wereld (behalve Antarctica) in diverse ondersoorten voorkomt. Slechtvalken hebben een geschiedenis van vervolging en het uithalen van nesten, ook nu nog, vooral in landen rond de Middellandse Zee.

Door gay anime gebruik van pesticiden nam de soort vanaf 1950 overal sterk af. In een aantal landen was de soort hierdoor verdwenen. Inmiddels is de soort echter in een groot aantal landen weer teruggekeerd, soms waren hier intensieve beschermingsmaatregelen voor nodig.

Broedt naked celebrities in Nederland op hoge gebouwen, (bijna altijd) in speciale kasten/nestplateau's. Broedt vanaf maart/april. In 2010 broedden er al bijna 100 paar slechtvalken in Nederland. Wordt het meest gezien in de kustprovincies en langs de grote rivieren. Noordelijke en noordoostelijke vogels zijn meestal trekvogels. In Nederland meestal zwervers, waarbij het mannetje vaak in de buurt van de broedplaats blijft. In de winter overwintert hier een deel van de Scandinavische vogels.

verder lezen: The peregrine falcon van Derek Ratcliffe (ISBN: 0931130050) en www.werkgroepslechtvalk.nl