Werkgroep Roofvogels Nederland

Steppekiekendief (Circus macrourus)

Engelse naam: Pallid harrier
Duitse naam: Steppenweihe
Franse naam: Busard pâle
 
Grootte: 40-50 cm
Spanwijdte: 99-117 cm
Voedsel: Vooral kleine knaagdieren, afhankelijk van wat er lokaal voorkomt. In jaren met minder knaagdieren ook veel vogels. Soms reptielen en insecten.


Komt celebrity nudes qua vorm en grootte veel overeen met de grauwe kiekendief. Vrouwtje is net als grauwe en blauwe kiekendief bruin met witte stuit en is lastig van grauwe en blauwe kiekendief te onderscheiden. Het mannetje is wel duidelijk te onderscheiden van de andere kiekendieven. Is namelijk zeer licht van kleur (grijs-wit) en heeft een zwarte wig aan de vleugelpunten.

Vogel cartoon porn comics van open en droge steppen. Echter ook in andere open gebieden en graanvelden. Broedt net als de andere kiekendieven op de grond. Jaagt in een lage zoekvlucht. In Europa vooral in Rusland. Verspreiding loopt hierbij door in oostelijke richting.

De soort wordt redelijk vaak ver ten westen van het broedgebied waargenomen. Waarnemingen komen uit Zweden, Denemarken en ook Nederland. In Nederland zijn waarnemingen bekend in de periode april-oktober. Geen broedvogel. Duidelijke trekvogel die overwintert in India en in Afrika ten zuiden van de Sahara en oostelijk van het Tsjaad Meer.