Werkgroep Roofvogels Nederland

Roofvogels in Nederland

In 2016 broedde in Nederland veertien roofvogelsoorten, namelijk Havik, Sperwer, Buizerd, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Rode Wouw, Zwarte Wouw, Zeearend en voor het eerst een paartje visarend. De trends en broedresultaten van deze vogels worden jaarlijks in ons tijdschrift De Takkeling beschreven.

De Visarend is een zomergast en doortrekker. Van deze soort zijn de afgelopen jaren nestbouwactiviteiten waargenomen, en in 2016 heeft één paar succesvol gebroed in de Biesbosch.

Als regelmatige wintergast en doortrekker komen Smelleken en Ruigpootbuizerd voor.